oxoweb487943
oxoweb487943

Extractieplannen

Als geweld en sociale onrust toeslaan, moeten medewerkers snel in veiligheid worden gebracht. Dergelijke scenario’s vragen om een gedegen aanpak. Onze experts maken het plan door ter plekke met iedereen te spreken, afspraken te maken en voorbereidingen te treffen.