oxoweb487943
oxoweb487943

Albert J. Jongman

Albert J. Jongman werkte gedurende de periode 2002-2012 als politiek strategisch analist voor het Ministerie van Defensie waar hij zich hoofdzakelijk bezighield met het opstellen van dreigingsanalyses. Hij nam deel aan diverse Advanced Research Working Groups van de NAVO en talrijke activiteiten georganiseerd door de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij studeerde Westerse Sociologie aan de universiteiten van Groningen en Stockholm (Zweden) en specialiseerde zich in het onderzoek naar gewapende conflicten en politiek geweld. Hij begon zijn wetenschappelijke carriere aan het Polemologisch Instituut in Groningen. De samenwerking met terrorisme-expert Alex Schmid resulteerde in 1987 in een verhuizing naar het Centrum voor Onderzoek naar Maatschappelijke Tegenstellingen (COMT) van de universiteit Leiden. Hij fungeerde daar als datamanager/onderzoeker van een onderzoeksgroep op het terrein van ernstige mensenrechtenschendingen en produceerde o.a. de World Conflict and Human Rights Map. Tevens redigeerde hij een boek over contemporaine genocides en leverde hij bijdragen aan het door Alex Schmid geredigeerde standaardwerk Handbook of Terrorism Research (Routledge, 2011). Sinds zijn vertrek bij het Ministerie van Defensie doet hij advieswerk en schrijft hij maandelijks een dreigingsanalyse op het terrein van CBRNe.