oxoweb487943
oxoweb487943

Rob Stenacker

Rob Stenacker, majoor bd, werkte 38 jaar zowel bij de politie als de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol.

Gedurende deze tijd heeft hij diverse leidinggevende functies vervuld in het veiligheidsdomein met als specialiteit terreur en beveiliging burgerluchtvaart.  Gedurende lange tijd was hij verantwoordelijk voor security operaties van High-Risk vluchten die Israël en de Verenigde Staten als bestemming hadden.

Na deze periode is hij woordvoerder geweest en was hij dagelijks betrokken bij rechercheonderzoeken en veiligheidsoperaties van de Marechaussee op Schiphol. Bij diverse crisissituaties was hij zowel nationaal als internationaal belast met de woordvoering namens de Marechaussee.

Vanaf 2009 heeft hij de leiding gehad over de afdeling “Informatie” van de recherche en in een later stadium was hij hoofd van de sectie “Intelligence”  van de Marechaussee.  De sectie Intelligence is belast met het verwerven en verwerken van informatie om vervolgens analyseproducten te maken in het kader van terreur, criminaliteit en grensbewaking.

Vanaf 2009 is hij vele malen als Hoofd Informatie (HIN) ingezet tijdens grootschalig optreden bij calamiteiten, crisissituaties en incidenten op de luchthaven Schiphol.

In 2003 heeft hij aan de Nederlandse politieacademie de opleiding “Politieonderhandelaar in crisissituaties” afgerond en heeft hij tijdens diverse crisissituaties de onderhandelingen gevoerd met verdachten en betrokkenen namens het beleidsteam.

In 2016 heeft hij als majoor de Marechaussee verlaten en is hij thans auditor veiligheid bij de KNVB in het betaald voetbal.