oxoweb487943
oxoweb487943

Jason Walters

Jason Walters is momenteel Master student aan de Universiteit Leiden, alwaar hij Crisis and Security Management (CSM) studeert, een opleiding die ressorteert onder het Institute of Public Administration wat onderdeel is van the Faculty of Governance and Global Affairs (FGGA). Tegelijkertijd studeert hij ook Philosophy of Humanities, een dubbele masteropleiding bestaande uit filosofie en geschiedenis. Hij heeft de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) met lof afgerond aan de Open Universiteit. Thans schrijft hij zijn CSM-masterscriptie betreffende Islamitische radicalisering en de-radicalisering. Jason heeft als voormalig lid van het jihadistische netwerk ‘de Hofstadgroep’ persoonlijke ervaring met het fenomeen van het salafisme-jihadisme.